Spelregler

Allmänna spelregler

4. Spelregler
4.1. Allmänna spelregler:

4.1.1. Alla anspråk och protester på beslut om spel måste skickas till Operatören inom 14 dagar efter eventet/spelets ursprungliga starttid. Om Operatören inte mottar klagomålen inom denna tidsgräns kommer de att nekas. Anspråk och protester ska skickas till kundservice.

4.1.2. Operatören tillåter inte Kunder att avbryta några spel som redan har gjorts. Det är viktigt att du noggrant kontrollerar ditt spel innan du bekräftar det.  Spelen kommer att vara giltiga, förutsatt att de uppfyller kriterierna för att spela så som anges i dessa regler och villkor, om de accepteras av Operatörens transaktionsserver. Operatören är inte ansvarig för hur några spel görs, då Operatören inte har utfärdat en skriftlig bekräftelse på godkännande av spelet, eller där Operatören inte kan visa det spelet på dina profilsidor (sidorna "Transaktioner" eller "Spelhistorik") på Webbplatsen.
 
4.1.3. Operatören förbehåller sig rätten att vägra acceptera vilket spel som helst. Alla sedan tidigare accepterade spel kan avbrytas av Operatören om spelet inte följer Reglerna, eller om det är ett uppenbart fel från vår sida. Under sådana omständigheter kan ett spel till och med avbrytas efter att resultatet har bekräftats.
 
4.1.4. Det är emot Reglerna att spela på samma match i identiska eller olika kombinationer som överskrider våra gränser.
 
4.1.5. Vi erbjuder singelspel på alla våra spelobjekt, och oddsen garanteras när du har bekräftat spelet. Vi förbehåller oss dock rätten att ändra oddsen på de objekt som erbjuds. I samtliga fall behåller du oddsen på ditt bekräftade spel, även om en ändring kommer att göras senare.
 
4.1.6. Det maximala antalet tillåtna objekt i en spelkombination är trettio (30).
 
4.1.7. Det högsta och lägsta spelbeloppet kan variera mellan olika typer av spelobjekt. Det maximala spelbeloppet på enskilda spelobjekt kan minskas när spelen görs.
 
4.1.8. Det finns gränser för vinster på olika nivåer. Beloppen är oberoende av spelbeloppen och oddsen. Om ett bekräftat spelbelopp överskrider dessa standarder kommer vi att minska spelbeloppet.
 
4.1.9. Om det blir fler vinnare i ett event kommer oddsen att divideras mellan antalet vinnare. Oddsen kommer dock inte att bli lägre än 1,00.
 
4.1.10. Spel som görs på deltagare som inte kommer till start (till exempel på grund av skada) kommer att återbetalas om inget annat anges.
 
4.1.11. Vi accepterar inte spelkombinationer där två eller flera objekt påverkar varandra. Även om kunden får ett sådant spel accepterat av misstag så avbryter vi sådana spel efteråt. Under sådana omständigheter kan spel även avbrytas efter att resultatet har fastställts. Observera att när vi avbryter sådana spel kommer hela spelet att avbrytas, även om delar av det är giltiga.
 
4.1.12. Vi förbehåller oss rätten att avbryta spel från kunder som placerar pengar på ett event där de är involverade som deltagare, domare, tränare eller under liknande omständigheter.
 
4.1.13. Om en match misstänks för oschysst spel förbehåller sig Operatören rätten att kvarhålla betalningarna i väntan på att arrangören bekräftar resultaten av en sådan händelse och/eller tills utredningen av relevanta myndigheter är avslutad. Om det oschyssta spelet kan verifieras har Operatören rätt att avbryta sådana spel.
 
4.1.14. Normala spel är öppna till och med eventets officiella starttid. Ibland startar ett event tidigare än planerat utan att vi är medvetna om det, eller så har vi satt ut fel starttid. Alla spel som mottas efter eventets start kommer att avbrytas.
 
4.1.15. I händelse av en tvist om tidpunkten då ett spel gjordes, kommer tidpunkten då spelets registrerades i transaktionsloggen att räknas som tidpunkten då spelet gjordes. Kunden måste kontrollera kontosaldot varje gång kunden loggar in på Webbplatsen. I händelse av en fråga är det kundens ansvar att meddela Operatören så snart som möjligt, och tillhandahålla kundens transaktionshistorik sedan kundens saldo senast verifierades.
 
4.1.16. Om en match/ett event skjuts upp mer än 12 timmar från den ursprungliga starttiden, kommer alla spel på den matchen/det eventet att upphävas och insatsbeloppet återbetalas till ditt konto. Om en match/ett event avbryts utan ett officiellt resultat, återbetalas insatsen såvida inte matchen/eventet återupptas inom 12 timmar från den ursprungliga starttiden. Om det finns ett officiellt resultat inom 12 timmar efter den ursprungliga starttiden kommer alla gjorda spel att gälla. Regeln ovan inkluderar inte tennis. Spel på tennismatcher kommer endast att avbrytas om matchen inte är klar innan turneringen är över.

4.2. Spelerbjudanden

4.2.1. Standardschemat för spelerbjudanden ska vara enligt följande:
 
4.2.1.1. Uppgifter om speleventet: preliminärt datum och tid, typ av sporter, turneringens namn;
 
4.2.1.2. Namnet på det första laget;
 
4.2.1.3. Namnet på det andra laget;
 
4.2.1.4. Oddsen för resultaten av speleventen samt reglerna och villkoren i förhållande till resultatet av speleventet.
 
4.2.2. Dessa är förkortningarna som vanligtvis används i spelerbjudanden:
 
1 – Första laget
2 – Andra laget
X – Oavgjort
1X – Första laget eller oavgjort
2X – Andra laget eller oavgjort
12 – Första laget eller andra laget
 
4.2.3. Operatören har rätt att ge särskilda spelbjudanden till en separat grupp med Kunder (till exempel Kunder födda på en specifik dag, Kunder som registrerade sina konton på ett specifikt datum och enligt andra objektiva kriterier).
 
4.2.4. Grammatiska misstag i spelbjudanden som inte ändrar innebörden av reglerna och villkoren för spelet kan inte anses vara en anledning till att avbryta spelet.

4.3. Typ av spel

4.3.1. Med “singelspel” menas ett spel med ett resultat på spelet som valdes. Vinsten ska fastställas genom att multiplicera insatsbeloppet med de förutbestämda speloddsen, och beror bara på rätt gissning av resultatet av speleventet.
 
Ett exempel på ett singelspel kan vara följande:  Anta att spelerbjudandet inkluderar cirka 100 sportspelevent och Kunden väljer eventet Barcelona - Real M. och vill spela på vinst för Barcelona. Speloddsen som erbjuds för Barcelona-vinst i spelerbjudandet är 3,30. Detta innebär att vid en insats på 100 kr på Barcelona-vinst, och då Barcelona vinner, vinner Kunden 330 kr (100 × 3,30 = 330).
 
4.3.2. Med ”kombinerat spel” menas ett spel på fler än ett resultat i det valda speleventet. Ett kombinerat spel anses vara framgångsrikt om alla resultat i speleventet som ingår i det kombinerade spelet är korrekt tippade. I ett kombinerat spel kan Kunden välja mellan 2 och 30 resultat i speleventet.  Om minst en gissning som anges i spelkupongen är felaktig så anses det att Kunden har förlorat det totala kombinerade spelet, och ingen vinst inklusive insatsbeloppet ska betalas ut till denne. När vinstbeloppet beräknas ska insatsbeloppet multipliceras med det totala (multiplicerat med varandra) speloddset för de valda resultaten av de enskilda speleventen som ingår i det kombinerade spelet. Event som påverkar varandra kan inte kombineras. Event som påverkar varandra ska vara sådana spelevent där resultatet av ett spelevent har en direkt inverkan på resultatet av det andra speleventet (till exempel kan följande resultat av speleventen inte kombineras: utfallet ”Žalgiris kommer att bli mästare i den litauiska basketligan (LKL)” och utfallet ”Žalgiris kommer att vinna semifinalen i den litauiska basketliga ligan (LKL)”, eftersom ovanstående event avgör sig själva, dvs Žalgiris kan inte bli en mästare om de besegras i semifinalen i den litauiska basketliga ligan (LKL)”).
 
Ett exempel på det kombinerade spelet: Anta att Kunden har valt tre spelevent: Barcelona–Real M., Juventus–Inter och Žalgiris–FBK Kaunas. Kundens gissar att hemmalagen vinner (hemmalagen anges först i alla spelevent). Barcelonas odds är 3, Juventus odds är 2 och Žalgiris odds är 3. Om Kunden satsar 100 kr och Kunden tippar rätt, multipliceras insatsbeloppet med produkten från oddsen. Om Kunden tippar rätt på alla resultat i speleventet blir Kundens vinst 1 800 kr (100 x (3 x 2 x 3) = 1 800); om minst ett val är felaktig, förlorar kunden och insatsbeloppet tillhör Operatören.
 
4.3.3. Ett "systemspel" är detsamma som ett spel med fler än ett utfall i de valda speleventen. Vid systemiskt spel ska varje utfall av speleventet vara kopplad minst en gång till ett annat utfall. Vinsten bestäms genom att lägga ihop vinsterna för alla gissade utfall. Antalet spelevent och antalet möjliga icke tippade utfall skall väljas av Kunden. Spelet ska kännetecknas av följande parametrar:
 
1) antalet spelevent får inte vara lägre än 3;
2) antalet möjliga förlorade val.
 
Ett exempel på ett systemspel: Anta att Kunden har valt ett systemspel ”2 av 3”. Detta innebär att det systemspelet inkluderar 3 spelevent och spelet lyckas om Kunden inte gör fler än ett misstag.  Ett exempel är ett systemspel på speleventet Barcelona-Real M. där en vinst för Barcelona ger oddset 2,50 (Utfall A), speleventet Juventus-Inter där vinst för Juventus ger oddset 3,00 (Utfall B) och i speleventet Žalgiris-FBK Kaunas där vinst för Žalgiris ger oddset 4,00 (Utfall C); om du väljer systemet ”2 av 3” och spelar för 10 kr på varje kombination, blir den maximala vinsten följande: (Utfall A x Utfall B) x 10 kr + (Utfall B x Utfall C) x 10 kr + (Utfall C x Utfall A) x 10 kr = (2,50 x 3,00) x 10 kr + (3,00 x 4,00) x 10 kr + (4,00 x 2,50) x 10 kr = 75 kr + 120 kr + 100 kr = 295 kr. Om Kunden inte lyckas tippa rätt på åtminstone ett event, blir oddsen för utfallet av varje feltippat spelevent lika med 0. Ett exempel: i ett systemspel har Kunden inte lyckats gissa Utfall A, och då räknas vinsten ut så här: (Utfall A x Utfall B) x 10 kr + (Utfall B x Utfall C) x 10 kr + (Utfall C x Utfall A) x 10 kr = (0 x 3,00) x 10 kr + (3,00 x 4,00) x 10 kr + (4,00 x 0) x 10 kr = 120 kr. Om Kunden inte tippar rätt på två event i systemet ”2 av 3”, så förlorar Kunden det systemspelet.
 
4.3.4. Med "villkorligt spel" menas ett spel med ett utfall av speleventet som väljs där ett sådant utfall är kopplat till det ytterligare villkoret som sker och som vid felaktiga tippandet av speleventets utfall inte anses vara en förlust för Kunden (speloddset ska motsvara 1,00 och Kunden kan återkräva insatsbeloppet inom 45 kalenderdagar från dagen för uppkomsten av ytterligare villkor).  I fall Kunden tippar det valda utfallet av speleventet ska Kundens vinster bestämmas som i fallet med ett enskilt spel, dvs genom att multiplicera insatsbeloppet med de förutbestämda speloddsen. Vinsten beror med andra ord på korrekt gissning av spelets resultat och det ytterligare villkoret blir irrelevant.
 
Ett exempel på ett villkorligt spel: Anta att Kunden väljer eventet Barcelona-Real M. med det extra villkoret "Barcelona kommer att göra 2 mål" och vill spela på seger för Barcelona. Det fasta speloddset för Barcelona-vinst i spelerbjudandet är 3,30. Detta innebär att om Kunden satsar 100 kr på Barcelona-vinst och Barcelona vinner, vinner Kunden 330 kr (100 × 3,30 = 330). Om Real M. vinner förlorar Kunden. Om Real M. vinner, men det extra villkoret, dvs. "Barcelona kommer att göra 2 mål" inträffar, anses det inte att Kunden har förlorat, och denne kan återkräva insatsbeloppet.
 
4.3.5. "Cash-out" är ett spel med fler än ett utfall av det valda spelet (kombinerat spel), med möjlighet att få vinsten utbetalad efter att ha använt ytterligare vinstreducerande odds (reduktionsodds), innan alla resultat av spelet är fastställda. Om Kunden till exempel tippar ett resultat eller flera resultat i ett kombinationsspel (innan något av de resultaten som Kunden har valt i kombinationsspelet har fastställts), fram till det ögonblick då eventet/eventen som är del i kombinationsspelet börjar och där resultatet inte bestämts, kan Kunden casha ut kombinationsspelet (speloddsen för resultatet av speleventet som valts av Kunden i kombinationsspelet som ännu inte fastställts blir lika med 1,00 och spelet ska anses vara avbrutet). Vinstutbetalningen som motsvarar den det totala resultatet av produkten av de odds som ingår i kombinationsspelet (multiplicerade med varandra) multipliceras med reduktionsoddsen, som beror på antalet resultat som valts i kombinationsspelet som fortfarande inte är avgjort efter att spelet har stoppats:
 
Om 1 utfall förblir oklart blir reduktionsoddsen lika med 0,9;
 
Om 2 utfall förblir oklara blir reduktionsoddsen lika med 0,8;
 
Om 3 utfall förblir oklara blir reduktionsoddsen lika med 0,7;
 
Om 4 utfall förblir oklara blir reduktionsoddsen lika med 0,6;
 
Om 5 utfall förblir oklara blir reduktionsoddsen lika med 0,5;
 
Om, innan speleventet stoppas, minst en av Kundens val i speleventet i ett kombinationsspel är felaktig, är Kunden inte berättigad att utnyttja möjligheten att casha ut kombinationsspelet och ska anses ha förlorat hela kombinationsspelet, och ingen vinst inklusive insatsbeloppet ska betalas ut till Kunden. Om Kunden inte utnyttjar möjligheten att casha ut kombinationsspelet, ska stoppspelet anses vara likvärdigt med kombinationsspelet och anses ha vunnits om alla resultat i speleventet som ingår i kombinationsspelet har gissats rätt (i händelse av detta spel ska vinsten beräknas på samma sätt som i fallet med ett kombinationsspel). Cashouten ska tillämpas av Operatören när det blir möjligt i tekniska termer, och efter att detta har publicerats på Operatörens webbplats och i Operatörens spelstationer.
 
Ett exempel på Cashout : Anta att Kunden väljer tre spelevent: Barcelona–Real M., Juventus–Inter och Žalgiris–FBK Kaunas. Kunden tippar att hemmalagen ska vinna (hemmalagen anges först i alla spelevent) i ovanstående spelevent och Kunden satsar 100 kr på ovanstående kombination. Speloddset på Barcelona är 3,00, speloddset på Juventus är 2,00 och speloddset på Žalgiris är 3,00. De valda speleventen äger rum i följande ordning: Barcelona–Real M., Juventus–Inter och Žalgiris–FBK Kaunas.
 
Om Barcelona vinner speleventet Barcelona-Real M. (speleventen Juventus-Inter och Žalgiris-FBK Kaunas startar inte), ska Kunden ha rätt att stoppa spelet utan att vänta på resultaten från speleventen Juventus-Inter och Žalgiris-FBK Kaunas (speloddset för resultaten från speleventen ska vara lika med 1,00 och spelet ska anses vara avbrutet). Utbetalningen från vinsten blir 240 kr ((100 x 3) x 0,8 = 240).
 
Om Barcelona och Inter vinner speleventen Barcelona-Real M. och Juventus-Inter (speleventet Žalgiris - FBK Kaunas startar inte), ska Kunden ha rätt att stoppa spelet utan att vänta på resultatet av speleventet Žalgiris-FBK Kaunas (speloddset för resultaten av speleventet ska vara lika med 1,00 och spelet ska anses vara avbrutet). Utbetalningen från vinsten blir 540 kr ((10 x (3 x 2)) x 0,9 = 540).
 
Om alla resultat från speleventet tippas rätt blir Kundens vinst 1 800 kr (10x (3 x 2 x 3) = 1 800). Om Kunden inte tippar rätt på något av resultaten och inte utnyttjar möjligheten, ska Kunden anses ha förlorat kombinationsspelet och ingen vinst inklusive insatsbeloppet på 100 kr ska betalas ut till Kunden.

4.4. Andra möjliga resultatalternativ från spelevent

4.4.1. De möjliga alternativen för resultaten från speleventen ska publiceras i spelerbjudandena.
 
4.4.2. Alternativen för resultaten från spelevent som vanligtvis används i spelbjudanden ska vara följande:
 
4.4.2.1. "Handikapp" betyder ett alternativ för tolkning av resultatet från speleventet, efter resultatet från speleventet, respektive nummer (för mål, poäng etc.) läggs till (om tecknet "-" visas så dras respektive nummer av) slutresultatet för det valda laget eller den valda deltagaren. Följande alternativ för handikapp skiljer sig från varandra:
 
4.4.2.1.1. "Asiatisk handikapp" är ett alternativ där, om du väljer alternativet för tolkning av resultatet från speleventet "Asiatiskt handikapp", där efter resultatet från speleventet respektive handikapp (mål, poäng etc.) läggs till (om tecknet “-” visas så dras respektive nummer av) slutresultatet för det valda laget eller den valda deltagaren. Om resultatet från speleventet (inklusive handikappet) är till fördel för det valda laget eller deltagaren är spelet vinstgivande. Om resultatet inklusive handikappet är till fördel för det motsatta laget eller den motsatta deltagaren så förloras spelet. Om resultatet, efter att ha utvärderat handikappet, blir oavgjort, ska spelet anses vara lika med 1 (ett).
 
Exempel: om Kunden i matchen Žalgiris (Kaunas)-Lietuvos Rytas (Vilnius) väljer handikappet för Žalgiris (Kaunas) (3), och om matchen slutar med resultatet 75-72, vinner Kunden, eftersom resultatet skulle bli 78-72 inklusive handikappet. Om matchresultatet blir 75-80 förlorar Kunden, eftersom resultatet inklusive handikappet skulle bli fördelaktigt för det motsatta laget, dvs. 78-80. Om matchen slutar 75-78 skulle spelet motsvara 1 (ett) eftersom, om man räknar in handikappet, matchen skulle bli oavgjord, dvs. 78-78.
 
4.4.2.1.2. Med "3-vägshandikapp" menas ett alternativ för tolkning av resultatet av speleventet "3-vägshandikapp " där, efter resultatet av speleventet, respektive handikapp (poäng etc.) läggs till (om tecknet “-” visas så dras respektive nummer av) slutresultatet för det valda laget eller den valda deltagaren. Om resultatet från speleventet (inklusive handikappet) är till fördel för det valda laget eller den valda deltagaren, räknas spelet som framgångsrikt. Om resultatet inklusive handikappet är till fördel för det motsatta laget eller den motsatta deltagaren, räknas spelet som förlorat. Om resultatet inklusive handikappet blir oavgjort, vinner spel som har satsat på oavgjort.
 
Exempel: om Kunden i matchen Arsenal-Liverpool väljer handikapp (-1) för Arsenal och om matchens slutresultat blir 2-0, så vinner Kunden, eftersom resultatet skulle bli 1-0 inklusive handikappet. Om matchresultatet blir 1-1 förlorar Kunden, eftersom resultatet skulle bli 0-1 inklusive handikappet. Om matchen slutar 2-1 kommer Kunden att förlora, eftersom resultatet skulle bli oavgjort 1-1 inklusive handikappet.
 
4.4.2.1.3. "Dubbelt asiatiskt handikapp" är detsamma som ett alternativ där du väljer att tolka ett resultat från ett spelevent utifrån "dubbelt asiatiskt handikapp", och där respektive handikapp läggs till (om tecknet “-” visas dras respektive handikapp av) slutresultatet för det valda laget eller den valda deltagaren, och insatsbeloppet delas upp i två lika delar. Om du till exempel väljer "dubbelt asiatiskt handikapp" (-1 och -1,5) och satsar 1 000 kr på ett resultat, anses det att du satsar 500 kr med handikappet (-1) och 500 kr med handikappet (-1,5). Eftersom ”dubbelt asiatiskt handikapp” är ett dubbelerbjudande kan det slutliga vinstoddsen bli lägre än 1 och vinstbeloppet kan bli lägre än insatsbeloppet. Om resultatet från spelhändelsen, efter att resultatet har sammanställts och handikappet har tagits med i beräkningarna, är till fördel för det valda laget eller den valda deltagaren, så anses spelet vara framgångsrikt. Om spelresultatet är till fördel för det motsatta laget efter att handikappet har tagits med i beräkningarna, så anses spelet vara förlorat. Om resultatet blir oavgjort efter att handikappet har tagits med i beräkningarna, så anses spelet vara lika med 1 (ett).
 
Exempel: en insats på 1 000 kr på speleventet Arsenal-Chelsea med det "dubbla asiatiska handikappet" (-1 och -1,5) för laget Arsenal med oddset 1,80, där matchresultatet blir 2-1. I detta fall ska spelet värt 500 kr för handikappet Arsenal (-1) vara lika med 1, medan 500 kr för handikappet Arsenal (-1,5) ska anses vara förlorade. En vinst på 500 kr ska betalas ut.
 
4.4.2.2. ”antalet mål” betyder att om man väljer alternativet för tolkning av antalet mål från speleventet.

4.4.2.3. ”Asiatisk antalet mål” betyder att om man väljer alternativet för tolkning av resultatet från speleventet ”Asiatisk antalet mål”, ska antalet mål från deltagarna under eventet räknas och insatsbeloppet ska delas upp i två lika delar. Om till exempel den "asiatiska antalet mål" som erbjuds är högre än (2 och 2,5) och en insats på 1 000 kr görs på ett sådant resultat, ska det anses att insatsen på 500 kr för antalet mål ska vara högre än (2) och att insatsen på 500 kr för ”antalet mål ska vara högre än (2,5). Om antalet mål under matchen är högre än värdet på "antalet mål" ska spelet anses vara framgångsrik, men om antalet mål är lägre än värdet på "antalet mål" ska spelet anses vara förlorat; om antalet mål är lika med värdet ”totalt”, ska insatsbeloppet anses vara lika med 1 (ett). Eftersom en "asiatisk total" är ett dubbelerbjudande måste de slutliga vinstoddsen vara lägre än 1 och vinstbeloppet måste vara lägre än insatsbeloppet.
 
Exempel: ett spel värt 1 000 kr på eventet Arsenal-Chelsea för en "asiatisk total" (2 och 2.5) till oddset 1,90 och matchresultatet är 2-0. I detta fall ska spelet värt 500 kr för ”total” (2) motsvara 1, och spelet värt 500 kr för ”total” (2,5) ska anses ha förlorat. En vinst på 500 kr ska betalas ut.
 
4.4.2.4. "Individuell antalet mål" är ett alternativ där proceduren för att tippa alternativet för tolkning av resultatet av speleventet är densamma som i fallet "antalet mål", men endast för ett lag eller en separat deltagare i speleventet.
 
4.4.2.5. ”Att gå vidare” är en satsning på ett spel i turneringar där eventet består av flera matcher och det erbjuds att gissa vilket lag (person) som går vidare till nästa omgång.
 
4.4.2.6. ”Jämförelsen” är en gissning om att ett lag (Matchens deltagare) kommer att prestera bättre (mer effektivt) än det andra, eller att en match kommer att vara mer effektiv än den andra matchen.
 
4.4.2.7. "Halvtid/fulltid" är ett alternativ där det erbjuds att gissa resultatet i matchen första del och slutet av matchen.
 
4.4.2.8. "Kommer göra mål/kommer inte göra mål (eller ja/nej)" är ett alternativ där det erbjuds att gissa om det specifika laget gör ett mål under respektive fotbolls-, ishockey-, polo- eller annan match där mål är poäng, och tidsgränsen inom vilken det första målet eller det sista målet görs med ett lag valt eller i alla matcher. Det ska erbjudas att gissa under hela matchen eller för det specifika tidsintervallet, till exempel att det första målet kommer att göras inom tidsperioden från 1 min till 30 min.
 
4.4.2.9. ”Hemmalaget/bortalaget (eller hemma eller borta)” är ett alternativ där det erbjuds att gissa flera spelevent som sammanfattas. ”Hemmalag” ska inkludera lagen som spelar hemma i ett separat mästerskap eller en separat turnering. "Bortalag" ska inkludera alla lag som spelar utanför deras hemvist i en turnering eller i ett mästerskap. ”Hemmalaget” ska anges först i spelbjudanden och på spelkupongen. Till exempel "handikappet" för hemmalaget/ bortalaget gör mål, "individuell total" för hemmalaget/bortalaget, "total" för hemmalaget/ bortalaget.
 
4.4.2.10. "Intervallet" är ett alternativ där det erbjuds att gissa resultatet från speleventet som skulle inträffa inom det resultatintervall som anges i spelerbjudandena.
 
4.4.2.11. "Erbjudanden om ytterligare spelevent" är ytterligare resultat "total", "handikapp", "individuell total", "halvtid/match", "första matchperioden" och andra möjliga alternativ för resultatet från speleventet.

4.5. Gränser för sportspel och odds

4.5.1. De viktigaste principerna för att skapa spelodds är följande:
 
4.5.1.1. Speloddsen ska vara från 1 till 15 000. Vid ett kombinationsspel ska det maximala oddset vara 7 500.
 
4.5.1.2. Ju större den matematiska sannolikheten för att gissa utfallet av speleventet, desto lägre blir oddsen. Ju lägre den matematiska sannolikheten för att gissa utfallet av speleventet, desto större blir oddsen.

4.5.1.3. Lägre odds ska ges för eventets favorit och högre odds ska ges för den nederlagstippade i matchen.
 
4.5.1.4. Oddsen ska ökas genom att minska Kundens sannolikhet att gissa utfallet av speleventet med hjälp av ett handikapp. Oddsen ska minskas genom att öka Kundens sannolikhet att gissa utfallet av speleventet med hjälp av handikapp.
 
4.5.2. Det minsta insatsbeloppet för att tippa utfallet av ett enskilt spel eller ett kombinationsspel och i samma kombination av ett systemspel ska vara 10 kr (tio svenska kronor).
 
4.5.3. Det maximala insatsbeloppet kan göras separat för varje typ av sport, mästerskap eller annat spelevent eller för varje separat spel i spelerbjudandet.
 
4.5.4. Om kombinationen inkluderar utfallet av speleventet med olika maxbelopp, ska maxbeloppet för ett sådant spel vara det lägsta maxbeloppet i den valda kombinationen.
 
4.5.5. Operatören har rätt att reducera maximala insatsbelopp för en enskild Kund. Operatören har rätt att begränsa deltagande för personer som bryter mot Reglerna eller spelar i ond tro. Operatören har också rätt att begränsa det maximala insatsbeloppet för sådana spelare utan förvarnande information.

4.6. Spel som avbryts och huvudregler för att fastställa resultatet av spelet

4.6.1. I fall ett spel avbryts ska oddsen anses motsvara 1 och insatsbeloppet ska återbetalas till Kunden.
 
4.6.2. Spelet ska avbrytas om speleventet inte har inträffat. Speleventet ska anses inte ha inträffat om det faktiskt inte har inträffat, oavsett om det behövde ha inträffat eller inte behövde ha inträffat. Speleventet ska inte heller anses ha inträffat om det inte uppfyller reglerna och villkoren som anges i punkt 4.6.6. här. Om tidpunkten för speleventet som anges i spelerbjudandena skiljer sig från tidpunkten för speleventet som faktiskt har inträffat, ska speleventet anses inte ha ägt rum.
 
4.6.3. Spelet ska avbrytas om deltagaren i speleventet/speleventen som för vilket/vilka spelen gjordes inte har deltagit i speleventet. Spelet ska också avbrytas om deltagaren inte har deltagit i speleventet trots att dennes deltagande publicerades i spelerbjudandena, inklusive de fall där förnamn, efternamn, kön (i de fall då eventets deltagare är män ges ingen referens till detta; i de fall då eventets deltagare är kvinnor ska referensen "Kvinnor" anges i spelerbjudanden), åldersgrupp (anges vid deltagandet av unga idrottare eller veteranidrottare) för deltagaren/deltagarna i speleventet inte angivits eller angivits felaktigt, eller om ett hinder för deltagarna i speleventet inte angivits i spelerbjudandena på grund av ett misstag.
 
4.6.4. Spelet ska avbrytas i händelse av en teknisk vinst eller förlust på grund av att åtminstone en av eventets deltagare inte har deltagit i eventet (till exempel om laget inte lyckades närvara vid matchen etc.).
 
4.6.5. Spelet ska avbrytas om speleventets operatör ändrar reglerna för eventet (om de till exempel ändrar matchens längd, antalet Kunder etc.).
 
4.6.6. Spelet ska avbrytas om Kunden har gjort sitt spel eller om Operatören har accepterat Kundens spel efter att speleventet har börjat. Vid live-spel kommer spelet endast att avbrytas i de fall då Kunden har gjort sitt spel eller Operatören har accepterat Kundens spel efter att eventets resultat är känt (till exempel ska spel på vinnaren i första halvlek avbrytas om spelet görs efter slutet av första halvlek). I samtliga fall ska spel avbrytas om Kunden har gjort sitt spel eller om Operatören har accepterat Kundens spel efter att speleventet har avslutats. Om speleventets början inte sammanfaller med den information som publiceras i de officiella informationskällorna ska den faktiska starten av eventet anses vara spelets början.
 
4.6.7. Spelet ska avbrytas om eventet inte inträffar inom 12 timmar efter startpunkten för eventet så som publicerats av speleventets operatör, utom i de fall då speloperatören anger eventets längd och då det är längre än en dag (till exempel för snooker och cricket) om inte den nuvarande förordningen anger något annat.
 
4.6.8. För att göra det lättare för Kunderna ska spelerbjudandena först (1) ange hemmalaget/värdlaget och därefter (2) bortalaget/gästande laget. Detta ska inte utgöra skäl för att avbryta spelet om inget annat anges.
 
4.6.9. I fall ett kombinationsspel eller ett systemiskt spel avbryts, ska endast speloddsen för det specifika spelresultatet ändras; och speloddsen för andra resultat som ingår i kombinationen ska inte ändras.
 
4.6.10. När det gäller spel på sportmatcher ska alla spelresultat fastställas med avseende på matchens ordinarie tid, såvida inte den nuvarande Förordningen anger något annat. Om Operatören erbjuder att göra ett spel på enbart två resultat av spelet (1 - första laget, 2 - andra laget), dvs Operatören erbjuder inte att göra ett spel på X, alltså oavgjort, utan endast resultat 1 (första laget) och resultat 2 (andra laget) på speleventet så ska det fastställas med avseende på tiden för hela matchen (dvs tiden inklusive förlängningar) och alla andra resultat från speleventet ska fastställas med avseende på den ordinarie matchtiden (dvs. matchningstiden utan förlängningar), såvida inte den nuvarande Förordningen anger något annat.
 
4.6.11. Speleventet kan anses ha inträffat trots att det inte faktiskt har avslutats, såvida matchen redan har spelats i minst:
 
Fotboll – 60 min.
Basket (NBA) – 40 min.
Europeisk basket, eller om du spelar enligt FIBA- och WNBA-reglerna  – 35 min.
Ishockey (NHL) – 54 min.
Europeisk ishockey – 50 min.
Amerikansk fotboll – 50 min.
Baseball – För resultatändamål: 5 innings, men för resultatet av speleventen "antal poäng" och "handikapp" – minst 9 innings
Handboll – 50 min.
 
4.6.12. Spel på resultatet ”hemmalag/bortalag” ska accepteras för antalet matcher som anges i spelerbjudandena. Om en av matcherna inte äger rum kommer spelet att avbrytas.
 
4.6.13. I händelse av spel på spelresultatet ”hemmalag/bortalag” ska poäng (mål och andra resultat) för hemmalagen och bortalagen beräknas under den matchtid som anges i spelerbjudandena. Spel på resultaten "hemmalag/bortalag" ska endast accepteras innan den första matchen startar.
 
4.6.14. Resultatet från speleventet ”förskott” ska bestämmas enligt slutresultatet i matchen och endast efter slutet av en seriematch (om sådana finns).
 
4.6.15. I syfte att säkerställa rättvisa spel gäller det att om Kunden gör ett kombinationsspel med kombinationer av event som är beroende av varandra, och Operatören felaktigt accepterar ett sådant spel, ska ett sådant spel avbrytas.
 
4.6.16. Om ett spelevent avslutas och inte inträffar inom 12 timmar från början av eventet, kommer insatserna för utfallen av spelet som inte har inträffat att avbrytas, som ett resultat av att eventet avbrutits eller inte kan fortsätta. Insatser för utfallet av spelet som har inträffat före eventets avslutande, eller som inte påverkas av att matchen fortsätter, ska accepteras. Bestämmelserna i detta stycke ska inte tillämpas på de event som anges i punkt 81 i dessa regler och villkor.
 
4.6.17. Om flera deltagare i speleventet eller resultatet publiceras som vinnare av speleventet, ska vinstbeloppet beräknas genom att dela de spelodds som anges i spelkupongen med antalet framgångsrika deltagare eller resultat. De beräknade speloddsen kan inte vara lägre än 1.
 
Ett exempel på att flera deltagare eller resultat i speleventet kan anses vara vinnare: den första Kunden tippar att "Maze, Tina (SLO) kommer att rankas etta" i kategorin alpin skidåkning för damer i vinter-OS, till speloddset 3,40 och med 100 kr som insats. Samtidigt tippar den andra Kunden att “Gisin, Dominique (SUI) kommer att rankas etta” till speloddset 8,00 från spelbjudandet, och satsar 100 kr. I slutet av tävlingen koras Maze, Tina (SLO) och Gisin, Dominique (SUI) som vinnare med samma resultat 1.41:57 (tiden det tog att komma i mål) och de belönas med de olympiska guldmedaljerna. Eftersom det blev två vinnare betalas vinsterna ut till båda Kunderna, men till halva oddset: 170 kr (1,7 x 100 = 170) för den första Kunden och 400 kr (4 x 100 = 400) för den andra Kunden.

4.7. Andra specialfall

4.7.1. Om Operatören inte är övertygad om tillförlitligheten i resultatet från speleventet som publicerats i de officiella informationskällorna, har denne rätt att skjuta upp bekräftelsen av resultatet i upp till 3 (tre) arbetsdagar. Operatören ska publicera detta på webbplatsen. Vid utgången av uppskjutningsperioden ska vinsten betalas ut i enlighet med de ändrade uppgifterna som finns tillgängliga i de officiella informationskällorna eller, om sådana ändringar inte är tillgängliga, enligt de ursprungliga uppgifterna.
 
4.7.2. Om speleventets resultat (ett klagomål har lämnats in) ifrågasätts innan publicering av det ursprungliga matchresultatet (statistiska data publiceras omedelbart efter matchen), ska utbetalningar av alla relaterade vinster skjutas upp till dagen för granskningen av invändningen (klagomål).
 
4.7.3. Om speleventets resultat avbryts eller ändras (till exempel på grund av diskvalificering av ett lag eller en Kund, tillkännagivande, ändringar av reglerna och villkoren etc.) ska det ursprungliga resultatet som har publicerats innan det ifrågasattes anses vara speleventets giltiga resultat.
 
4.7.4. Om Operatören gör ett misstag när denne accepterar det spel som placerats av Kunden, och får reda på ett sådant misstag före eller efter speleventets början, kommer spelet att avbrytas. Ett misstag från Operatören ska anses vara följande fall (utan begränsning för ytterligare fall): (i) ge ut spelodds som uppenbarligen är felaktiga; (ii) ett komma saknas; (iii) då speloddsen i spelerbjudandena inte uppdateras och inte återspeglar matchens verkliga gång i live-spel, på grund av ett tekniskt fel; (iv) plustecknet har felaktigt bytts ut mot ett minustecken; (v) de extra spelerbjudandena uppfyller inte grunderbjudandena för resultatet av samma event (vinnare, handikapp, total etc.); (vi) oddsen för utfallet skiljer sig avsevärt från oddsen för samma utfall i erbjudanden från andra speloperatörer (t.ex. Bet365, Pinnacle, etc.).

4.8. Separata typer av spel

4.8.1. Om bestämmelserna angående hur ett spelevent anordnas som avses i detta avsnitt strider mot de allmänna bestämmelserna, ska bestämmelserna om spelen som anges i detta avsnitt gälla.
Live-spel

4.8.2. Vid live-spel kan spel på utfallen i speleventet med det möjliga alternativet "handikapp" presenteras på följande två sätt:
 
4.8.2.1. Indikera två möjliga resultat: ”första deltagares handikapp” och ”andra deltagares handikapp”.
 
4.8.2.2. Indikera tre möjliga resultat: ”första deltagarens handikapp”, ”oavgjort med handikapp och ”andra deltagarens handikapp”.
 
Om, i fallet med live-spel, två möjliga resultat från speleventet erbjuds, och resultatet av handikappet som anges i spelerbjudandet uppnås, ska spelet avbrytas. Om, i fallet med live-spel, tre möjliga resultat från speleventet erbjuds, och resultatet av handikappet som anges i spelerbjudandet uppnås, ska spelet "oavgjort med handikapp" anses vara framgångsrik och spelets "första deltagarens handikapp” och ”andra deltagarens handikapp” ska anses ha förlorat.
Tennis

4.8.3. Spelaren som vinner gamen i en tennismatch ska vinna setet. Spelaren som vinner seten enligt förfarandet som föreskrivs i tennismatchförordningen ska vinna matchen.
 
4.8.4. Om en av spelarna i en tennismatch inte kan avsluta matchen, kommer spelen på matchens vinnare och spelen på tennisstatistiken (ess, dubbelfel, matchens längd etc.) och de spelresultat som inte har inträffade innan eventet avbröts, eller som skulle kunna påverkas om matchen skulle ha fortsatt, att avbrytas.  Spelen på tennisstatistiken (ess, dubbelfel, matchens längd etc.) och spelresultaten som har inträffat innan eventet avslutades, eller som inte skulle kunna påverkas om matchen skulle ha fortsatt, ska accepteras. Här följer ett exempel med en tennismatch på ATP-touren. Masters-serien. Rom, ITA (grus) Nadal, Rafael (ESP) - Federer, Roger (SUI)) avslutades när resultatet var 6-4, 1-6, 0-3 eftersom Nadal, Rafael (ESP) vägrade att fortsätta matchen på grund av en skada. Spelen för resultaten 1.2, vinnaren av tredje set 2, totalt antal game under 24,5 och andra deltagarens spelhandikapp 2,5 ska avbrytas. Spelen för följande resultat: vinnaren av andra set 1, totalt antal game över 22,5, första deltagarens spelhandikapp -1,5 och första deltagarens sethandikapp 1,5 ska accepteras).
 
4.8.5. Om någon av deltagarna i speleventet inte har börjat spela den schemalagda tennismatchen (till exempel på grund av diskning, skada etc.), ska spelet avbrytas.
 
4.8.6. Om en tennismatch under turneringen avbryts och inte avslutas samma dag och skjutas upp, ska matchresultatet bestämmas när matchen är avslutad i turneringen (med undantag för de fall där matchens plats ändras. I sådant fall ska spelet avbrytas). Om en tennismatch under turneringen avbryts eller inte avslutas på samma dag och skjutas upp, och en av deltagarna vägrar att delta i spelet, ska spelet avbrytas. Om en tennismatch avbryts och inte avslutas samma dag, ska Operatören ha rätt att erbjuda att göra nya spel (de spel som redan har gjorts ska förbli giltiga, med undantag för de fall spelet har avbrutits så som anges i Förordningen) trots att matchen redan har börjat, dvs ett erbjudande att spela på resultatet som ett nytt event som indikerar resultatet som registrerades vid tidpunkten för då matchens avbröts eller slutade innan den spelats färdigt.
 
4.8.7. Om en av deltagarna vägrar att delta i tennisdubbelmatchen (dvs inte visar sig på tennisbanan) eller om en spelare ersätts av en annan spelare i dubbelmatchen, kommer spelet att avbrytas.
 
4.8.8. Spel avbryts inte om ett lags laguppställning ändras i tennis, om denna laguppställning angavs i spelerbjudandet.
 
4.8.9. Spel ska inte påverkas av underlaget som tennismatchen spelas på (även om olika underlag anges i spelerbjudandena).
 
4.8.10. Om resultatet efter ett jämnt antal set i tennismatchen är oavgjort, och ett mästerskapsliknande ”tiebreak” (först till 10 poäng med två poängs marginal som uppnåtts av en av tennisspelarna/lagen) spelas i avgörande set för att bestämma vinnaren, ska resultatet av det avgörande setet anses vara lika med spelets resultat.
 
4.8.11. Om tennismatchen av någon anledning skjuts upp i fler än 12 timmar ska alla spel förbli giltiga till slutet av matchen eller turneringen.
Fotboll

4.8.12. Den tid som domaren lägger till ska inkluderas i den ordinarie tiden för fotbollsmatchen i spelet.
 
4.8.13. Spel med resultaten "handikapp", "totalt", "intervall" och all ytterligare statistik ska endast vara möjliga under den ordinarie tiden för fotbollsmatchen.
 
4.8.14. Om det under matchens gång utfärdas två gula kort för spelaren, vilket resulterar i att ett rött kort utfärdas för spelaren, ska både gula och röda kort räknas. Om ett rött kort inte omedelbart utfärdas ska endast det gula kortet räknas.
 
4.8.15. Straffsparkar från 11 meter efter förlängningar av matchen, som bestämmer en matchvinnare, ska inte betraktas som straffsparkar från 11 meter i speleventet och räknas inte heller in i resultatet för de straffsparkar som spelaren har tagit för spelresultatet innan ovanstående serie med straffsparkar ägde rum för att bestämma det slutliga matchresultatet.
 
4.8.16. Inga självmål ska räknas i speleventet, dvs det ska inte anses att spelaren har gjort målet.
 
4.8.17. Kort som ges för spelare/deltagare som inte är på fotbollsplanen vid den tidpunkten (till exempel lagledare, tränare, avbytare) ska inte räknas.
Basket

4.8.18. Alla resultat från speleventet i basketmatcher ska fastställas med avseende på matchens totala tid (inklusive alla förlängningar), med undantag för de fall där Operatören erbjuder att göra ett spel på oavgjort efter slutet av matchens ordinarie tid, då ”ordinarie tid” (förkortat REG) anges i spelerbjudandena. I de fall Operatören även erbjuder att spela på oavgjort i slutet av matchens ordinarie tid i spelerbjudandet, ska spelens huvudresultat (1, X, 2, 1X, 2X, 12) i sådana matchen endast fastställas med avseende på matchens ordinarie tid; alla andra spelresultat inklusive resultaten i förhållande till statistiska data ska räknas efter matchens totala tid.
 
4.8.19. Om en teknisk foul ges till laget redan innan matchen börjar (till exempel om en korg har gått sönder, laget dyker upp på banan för sent, en fight startar före matchen och en teknisk foul har getts till ett lag etc.), ska resultatet av spelets "första poäng" förbli tillämpligt.
 
4.8.20. I de fall där spelet förlängs, inte på grund av oavgjort i basketmatchen men eftersom detta krävs enligt turneringens regler, ska resultaten registreras med avseende på resultatet från matchens ordinarie tid. I en sådan match ska spel för statistiska indikatorer inkludera tiden för förlängningar.
 
4.8.21. I de fall basketmatchen inte förlängs trots oavgjort i slutet av ordinarie tid (t.ex. under en vänskapsmatch) ska resultatet registreras vid utgången av matchens ordinarie tid. I sådana fall ska spelens odds för resultaten 1 och 2 (slutlig vinnare av matchen) anses vara lika med 1. Alla andra resultat ska förbli giltiga.
 
4.8.22. Resultatet av den andra halvan av matchen och den fjärde halvan av matchen ska inte inkludera resultatet av den förlängda tiden i spelerbjudandena.
 
4.8.23. Vid spel på poängintervaller ska resultaten registreras med avseende på resultatet efter matchens ordinarie tid.
Baseball, amerikansk fotboll

4.8.24. Vid spel på baseboll eller amerikansk fotboll ska ett spel för matchens totala tid (dvs. inklusive förlängningar) accepteras.
 
4.8.25. Om en baseballmatch (MLB (Major League Baseball)) inte äger rum på det datum som anges i spelerbjudandena kommer spelet att avbrytas.
 
4.8.26. En basebollmatch (MLB) som ska äga rum två gånger (med samma lag) ska anges som match G1 (första dagens match) och match G2 (andra dagens match) i spelerbjudandena, och båda matcherna ska vara föremål för samma starttid för matchen, dvs. starttiden för den första matchen, nämligen G1.
 
4.8.27. Startpitchers ska inte anges i spelerbjudanden (MLB) och eventuella förändringar av startpitchers påverkar inte spelen.
 
4.8.28. Vid oavgjort i en japansk basebollmatch ska spelet endast avbrytas för resultatet ”Vinnare”.

Formel 1, Auto-Moto Race

4.8.29. Vinnaren av loppet i spelets resultat ”loppets vinnare” ska vara den förare som rankas först enligt det ursprungliga klassificeringsresultatet som publicerats efter loppet.
 
4.8.30. Förarnas placeringar i spelets resultat ska bestämmas enligt tävlingsresultatet.
 
4.8.31. När det gäller loppets resultat för "den som presterar bäst", ska den förare som rankas högre i den slutliga klassificeringen (enligt de ursprungliga resultaten som publicerades omedelbart efter loppet) anses ha presterat bättre. Om båda förarna inte lyckas gå i mål ska den förare som har tagit sig längst på banan anses ha presterat bättre. Om båda förarna bryter på samma bana ska spelet avbrytas.
 
4.8.32. I utfallet av spelet "kommer gå i mål/kommer inte gå i mål" ska det erbjudas att gissa om föraren kommer att gå i mål utan att bryta loppet. En förare ska anses ha gått i mål om denne får en kvalificerad placering.
 
4.8.33. I utfallet av spelet "snabbast på banan" ska det erbjudas att gissa vilken förare som är den första som tar sig igenom hela banan.
 
4.8.34. I utfallet för spelet på ”säkerhetsbil” ska det erbjudas att gissa om bilen som begränsar hastigheten i loppet ska användas (inte användas). I detta fall förlorar vissa förare försprånget som de skaffat sig, dvs om det fanns en lucka mellan en förare och en annan förare och de kommer ikapp varandra och en säkerhetsbil används efter en olycka på banan, måste de följa varandra utan möjligheten att köra om tills säkerhetsbilen lämnar banan. Att säkerhetsbilen lämnar banan ska inte påverka spelet. I de fall där en säkerhetsbil deltar i loppets start (till exempel på grund av dåliga väderförhållanden) och vid omstart av loppet (om loppet avbröts) ska detta inte anses vara ett användande av säkerhetsbilen i den mening som avses i detta stycke.
 
4.8.35. Om en förare startar i huvudloppet (inte kvaltävlingar) ska loppet inte påverkas av ytterligare hinder (till exempel om föraren är involverad i en olycka, en racerbil går sönder etc.) på grund av att föraren inte kan fortsätta loppet.
 
4.8.36. Om ett Formel 1-lopp eller auto-motolopp avbryts och inte startas om inom 48 timmar ska spelet avbrytas.
Ishockey

4.8.37. I de fall då Operatören erbjuder att spela på ishockeyvinnaren efter utgången av matchens ordinarie tid ska ishockeymatchens vinnare bestämmas med avseende på matchens ordinarie tid (60 min.) exklusive förlängningar och avgörande straffläggning (ordinarie tid ska vara 60 min. exklusive förlängningar och straffläggning).
 
4.8.38. I de fall då Operatören erbjuder att spela på ishockeyvinnaren efter utgången av matchens ordinarie tid i spelerbjudandet ska ishockeymatchens vinnare bestämmas med avseende på matchens ordinarie tid inklusive förlängningar, men exklusive avgörande straffläggning (den totala matchtiden ska vara den ordinarie tiden inklusive förlängningar).
 
4.8.39. I de fall då Operatören erbjuder att spela på ishockeyvinnaren efter utgången av matchens totala tid ska ishockeymatchens vinnare bestämmas med avseende på matchens ordinarie tid och straffläggning (den totala matchtiden ska vara den ordinarie tiden inklusive förlängningar och straffläggning).
 
4.8.40. Spel på ishockeymatcher med utfallet "handikapp" och "totalt" ska fastställas med avseende på matchens ordinarie tid (60 min.) såvida inte spelerbjudandena anger något annat.
 
4.8.41. Utfallet av spel på matchens exakta resultat och matchens sista mål eller att lagen kommer att göra minst ett mål i ishockeymatchen ska fastställas med avseende på matchens ordinarie tid (60 min.) såvida inte spelerbjudandet anger något annat.
 
4.8.42. Utfallet av spel på statistiska uppgifter (mål, utvisningsminuter, mål som gjorts av spelaren, lyckade passningar och prestationer) i ishockeymatchen ska fastställas med avseende på matchens ordinarie tid (60 min.) såvida inte spelerbjudandet anger något annat.
Skidskytte, skidåkning, skidhoppning och alpin skidåkning

4.8.43. Det ska erbjudas att gissa vilken idrottare (vilket lag) som presterar bättre och rankas högre i det slutliga matchresultatet. Om idrottare (lag) bryter matchen i olika stadier av tävlingen ska vinnaren anses vara den idrottare (det lag) som tar sig igenom flest etapper i matchen. Båda idrottarna (lagen) måste starta tävlingen. Om ingen av idrottarna startar tävlingen ska alla relaterade spel betraktas som 1.

Fotboll

Fotboll – spel på fotbollsmatcher gäller för ordinarie tid (90 minuter och tilläggstid), om inget annat anges. Om spelets utfall når exakt antalet mål eller handikappet så återbetalas spelet. Om ett sådant spel är inkluderat i ett kombinationsspel blir oddsen för det 1,00. Ett andra gult kort för samma spelare anses vara både gult och rött.

Statistik så som skott på mål, hörnor osv baseras på statistiken under 90 minuter och tilläggstid enligt uppgifterna på www.uefa.com "Post-match/Statistics/PRESS Kits/Team statistics" (se Spelregler i kapitel 15.11.). När det gäller nationella tävlingar används statistiska uppgifter från http://soccernet.espn.go.com.

Resultatet 0–0 betraktas som ett jämnt (inte udda) resultat.

"Vem kommer att gå längst i turneringen?" Kriteriet gäller enligt denna ordning: omgång, placering i en grupp, antal poäng, målskillnad och gjorda mål.

Första målgörare/Sista målgörare

Spelen avgörs beroende på vilken spelare som gör första målet i matchen. Om den valda spelaren inte börjar på plan och byts in i matchen innan det första målgörar-spelet har avgjorts så gäller fortfarande spelet på den spelaren. En icke listad spelare räknas som vinnare om denne gör första målet i matchen. Om matchens enda mål är ett självmål kommer alternativet "ingen målgörare" att anses vara det vinnande alternativet.

Intervallspel

För spel på specifika tidsperioder/intervaller, såsom matchresultat/gjorda mål/hörnor etc. efter xx minuter, gäller endast resultat och händelser som är relevanta för den angivna tidsperioden/intervallen. Andra event och händelser som skedde utanför den angivna tidsperioden kommer inte att räknas som spelets resultat.

För dessa marknader gäller att händelsen anses ha ägt rum om/när den skedde, och inte när den tilldelades av domaren. Exempelvis kommer resultatet för spel på den första hörnan att räknas då hörnan verkligen slogs. Om händelsen måste göras om kommer spelet att avgöras utifrån då händelsen gjorts om

Kort. Endast kort som ges till spelare som befinner sig på planen vid det aktuella tillfället räknas. Kort som tilldelas tränare eller spelare som befinner sig på bänken när de tilldelas kortet räknas inte. Kort som fås efter att matchen har blåsts av efter full tid räknas inte. 

Hörnor. Endast hörnor som slås räknas. Om en hörna slås om räknas den endast som en hörna.

Matchens gång: I denna typ av spel anses det ledande laget vara det lag som gör matchens första mål. Om ett annat lag tar ledningen under matchen påverkar detta inte hur spelet beräknas.

Basket

Basket – alla resultat definieras enligt slutresultatet inklusive eventuell övertid, om det inte finns ett erbjudande om att spela på oavgjort efter ordinarie tid. Om det finns ett erbjudande att spela på oavgjort efter ordinarie tid definieras huvudresultatet (1, X, 2, 1X, 2X, 12) i en sådan match efter ordinarie tid (utan övertid).

Alla andra slags spel, inklusive spel på statistiska data, definieras efter full tid (inklusive all övertid). Om ett lag får en teknisk foul före matchstart (till exempel för att korgen är trasig, laget försöker försena matchen, det är ett slagsmål mellan spelare och det resulterar i en teknisk foul, etc.), så är spel på "Först till poäng" fortfarande giltiga.

I de fall där övertid spelas, och då inte på grund av att resultatet är oavgjort efter ordinarie tid, utan för att det krävs enligt turneringsbestämmelserna, så avgörs alla spel enligt resultatet efter ordinarie tid. När det gäller spel på spelarens prestationer i en sådan match så avgörs alla spel inklusive övertid.

Baseball och amerikansk fotboll

Baseball och amerikansk fotboll – spel på dessa sporter accepteras under hela matchtiden (inklusive övertid) om inget att angetts. I baseball accepteras spel på totalresultat och handikapp under hela tiden som eventet pågår (inklusive övertid). Om resultatet inklusive handikappet är oavgjort eller om det totala resultatet nås så återbetalas spelet. Om ett sådant resultat är ett kombinationsspel blir oddsen för detta spel 1,00.

Baseball – Info om startpitchers som publiceras på baseballmarknader är endast tillgängligt i informationssyfte. Eventuella startpitchers som visas i din spelhistorik och/eller på din spelkupong kommer inte att påverka ditt spel, och alla spel förblir giltiga, oavsett om startpitchern startar matchen eller inte.

Bandy

Bandy – minst 80 minuter av matchen måste ha spelats för att spel ska anses giltiga. Alla spel gäller för normal matchtid om inget annat anges.

Ishockey

Ishockey – spel accepteras för den slutliga vinnaren (inklusive övertid och straffläggning), hela matchen (inklusive övertid, men inte straffläggning) och normal matchtid (60 minuter), om inget annat anges. Handikapp och totalspel accepteras endast för normal matchtid (60 minuter). Om resultatet inklusive handikapp är oavgjort eller om totalen nås så återbetalas spelet. Om ett sådant spel är del av en kombination så ändras dess odds till 1,00. Spel på rätt resultat avgörs enligt full tid (60 minuter). Spel på statistiska data (skott på mål, utvisningsminuter, mål av spelare, passningar, effektivitetspoäng och så vidare) avgörs enligt alla data efter full tid (60 minuter).

Tennis

Tennis – spel som inkluderar handikapp och totaler avgörs enligt hela matchtiden. Om resultatet inklusive handikapp är oavgjort eller om totalen nås så återbetalas spelet. Om spelet ingår i en kombination ändras oddsen till 1,00. Om det är en match mellan lag (så som Davis Cup) och en eller flera spelare inte deltar i en match och ersätts av andra, förblir spelen giltiga.

Om det är en dubbelmatch och en av spelarna inte deltar i matchen och ersätts av en annan spelare, återbetalas spelen på denna match (oddsen blir 1,00). Om det inte finns några spelare tillkännagivna i stunden då spelen görs, fortsätter spelen att gälla. Om matchformatet ändras (ex. 2 set i stället för 3), återbetalas spelen på en sådan match (oddsen blir 1,00).

Om matchen inte är fullständigt färdigspelad på grund av att spelaren avbryter matchen (till exempel på grund av skada) upphävs och återbetalas spelen på matchens vinnare. Spelen på matchens statistik (ess, dubbelfel, servehastighet och liknande), som inte är kända (eller påverkas) tills spelaren avbryter matchen, upphävs och återbetalas. Spelen på matchens statistik (ess, dubbelfel, servehastighet och liknande), som är kända (eller inte påverkas) tills spelaren avbryter matchen, förblir giltiga. Om en spelare som startade turneringen bryter på grund av en skada eller av någon annan anledning, förblir alla spelrelaterade till dennes resultat i turneringen giltiga. Om en spelare, som startade turneringen, bryter på grund av en skada eller av någon annan anledning, förblir alla spelrelaterade till dennes resultat i turneringen giltiga.

Uppgifter om underlaget är av informativ karaktär, så om underlaget ändras förblir spelen giltiga. Om en av deltagarna inte fullbordar matchen förblir endast resultaten av de spelade gamen giltiga, och i valet av tolkningen av tävlingens vinnare betalas vinsten endast med beaktande av den effektiva tekniska segern. Spel med andra spelresultat avbryts. Om en av deltagarna inte startade matchen (diskvalificering, skada etc.) ändras oddsen för matchen till 1,00. I alla sådana fall återbetalas spelen (oddsen ändras till 1,00).

Formel 1

Formel 1 - spel kan göras på:
a) vinnare: en vinnare är föraren som slutade först enligt det första klassificeringsprotokollet direkt efter loppet;

b) förarens slutposition i ett intervall enligt tävlingsprotokollet (första till tredje, tredje till sjätte osv.);

c) bättre resultat: ett spel på vilken av de två förarna som kommer att prestera bättre. Det bättre resultatet anses vara den högre placeringen i den slutliga klassificeringen. Om ingen av dem avslutar loppet anses det bättre resultatet gå till den förare som fullbordade flest varv. Om ingen av de båda förarna avslutade loppet och fullbordade samma antal varv återbetalas spelen för detta utfall (oddset blir 1,00);

d) avsluta loppet – inte avsluta loppet: spel på om föraren kommer att avsluta loppet (hela distansen). En förare som låg efter ledaren med några varv, men som fortfarande klassificerades, anses ha avslutat loppet.

e) snabbaste varv. Spel accepteras på vilken förare som kommer att uppnå bästa enskilda varvtid;

f) säkerhetsbil – spel på om säkerhetsbilen kommer att involveras i ett lopp.

Skidskytte, skidåkning, skidhoppning och alpint

Skidskytte, skidåkning, skidhoppning och alpint
Båda tävlanden/lagen som anges i head-to-head-spelet måste ta sig över startlinjen för att spelet ska gälla. Om ingen av de tävlande/lagen avslutar ett event med flera lopp så avgör antalet genomförda lopp vem som vinner. Om en av de tävlande/lagen inte startar tävlingen som upphävs spelen.

Friidrott

Friidrott –vinnaren fastställs utifrån den officiella resultatlistan. I "Head-to-head" vinner den deltagare som har den bästa slutpositionen. Om den ena deltagaren går längre än den andra så är det den som går längst som blir vinnare. Om båda deltagarna slås ut i samma skede, exempelvis om båda misslyckas med att gå vidare från kvartsfinalen, räknas spelen som ogiltiga och oddsen sätts till 1,00. Om en deltagare inte deltar (no show) kommer alla head to head- eller specialspel med denna deltagare att ogiltigförklaras, däremot gäller direktspel.

Australiensisk fotboll

Australiensisk fotboll – vinnaren fastställs utifrån den officiella resultatlistan.

Badminton

Badminton – alla spel bestäms enligt den officiella resultatlistan för eventet. Om något specifikt event avbryts eller senareläggs fortsätter spelen att gälla, förutsatt att eventet slutförs på samma plats och inom 12 timmar.

Ett helt set måste slutföras för att spelen ska gälla. Om färre än 1 set fullbordas under en match kommer alla spel att ogiltigförklaras. Om någon deltagare bryter kommer handikappspelen och Över/Under att betraktas som ogiltiga, såvida det inte finns något möjligt sätt att matchen skulle kunna avslutas på ett naturliga sätt, utan att den marknadens resultat ovillkorligen bestäms.

Beachfotboll

Strandfotboll – alla spel gäller för ordinarie tid om inget annat anges. "Ordinarie tid" definieras enligt de officiella reglerna publicerade av respektive styrande organisation. Om en match startar före utsatt tid kommer alla spel som läggs efter den faktiska matchstarten att ogiltigförklaras.

Inga justeringar av avgöranden görs på grund av ändringar eller beslut av styrande organisation efter evenemanget eller turneringen.

Boxing/kampsport

Boxning/kampsport – resultaten kommer att baseras på det officiella resultatet som beslutades ringside. Resultat kan revideras eller ändras efter första tillkännagivandet av presentatören i ringen. Spelen är inte officiella förrän resultat bekräftats av domarfunktionär på plats.

Alla ändringar av ringsideresultat av sanktionerande organisation som ändrar resultatet i någon match baserat på överklagan, domstol, resultat från dopingtest eller något annat övervägs inte, och resultatet kvarstår så som under tillkännagivet från ringside.

Spel på boxare som vinner på "KO/TKO" anses vinnare enbart vid KO, TKO eller stopp från ringhörna.

Över/Under-ronder baseras enbart på slutförda ronder.

Vid oavgjort återbetalas insatserna på fighters med undantag av spel med alternativet oavgjort. Alla andra spel gäller enligt sina specifika formulering.

För alla matcher som bedöms som "no contest" eller "no decision" återbetalas insatserna.

Cricket

Cricket – resultaten kommer att avgöras enligt de officiella tävlingsreglerna. Alla spel gäller endast för ordinarie tid om inget annat anges.

Cykling

Cykling – etappförare H2Hs: För matchspel måste båda deltagarna starta i eventet för att spelen ska gälla. Alla spelen avgörs enligt organisationens officiella regler (UCI eller annan officiell organisation).

Om någon deltagare av någon anledning inte startar i ett cykellopp är spelet förlorat även om loppet sker. Inga återbetalningar för deltagare som inte startar.

Alla spel blir ogiltiga vid lopp som avbryts såvida inte fem etapper har slutförts, och officiellt resultat föreligger om inget annat anges eller om spelet redan har avgjorts. Alla spel blir ogiltiga vid individuella lopp eller etapper som avbryts innan officiellt resultat föreligger, om inget annat anges eller om spelet redan avgjorts.

Dart

Dart – ingen återbetalning för spelare som inte startar eller olistade vinnare. Om en spelare drar sig ur innan eller under turneringen kommer alla spel att gälla. Om matchen startar men inte slutförs kommer den spelare som går vidare till nästa omgång att betraktas som vinnaren.

Om en match inte avslutas av någon anledning kommer alla spel på Matchomgångar/Set Under/Över, Totalt antal matchomgångar/Set och Handikapp att ogiltigförklaras, såvida inte resultatet redan är fastställt.

Futsal

Futsal – alla spel gäller för ordinarie tid om inget annat anges. "Ordinarie tid" definieras enligt de officiella reglerna publicerade av respektive styrande organisation. Om en match startar före utsatt tid kommer alla spel som läggs efter den faktiska matchstarten att ogiltigförklaras.

Inga justeringar av avgöranden görs på grund av ändringar eller beslut av styrande organisation efter evenemanget eller turneringen.

Golf

Golf – spelen avgörs enligt de officiella turnerings- och matchresultaten. För "Rundor” i head to head krävs det att båda deltagarna spelar minst en boll var i den specifika ”Rundan” för att spelen ska gälla. För "Turnering" i head to head krävs det att båda deltagarna spelar minst en boll var i turneringen för att spelen ska gälla. Om ingen av de båda golfarna lyckas genomföra alla rundor utses golfaren med den högre slutplaceringen som vinnare.

Om eventet förkortas, till exempel på grund av dåligt väder, kommer spelen att avgöras så länge det finns ett officiellt turneringsresultat (enligt turneringsreglerna, t.ex. minst 54 hål spelade i en PGA-turnering) oavsett antal spelade rundor.

Spel som accepteras efter slutet av en dags spel ogiltigförklaras om det inte finns något ytterligare spel som räknas för turneringens resultat (bortsett från ett slutspel).

Rugby Union/Rugby League

Rugby Union/Rugby League – om inget annat anges avgörs alla spel efter 80 minuters spel, inklusive eventuell tilläggstid. För rugby 7 gäller att spelen avgörs vid slutet av ordinarie tid.

Om en match avbryts kan spelen ogiltigförklaras, såvida inte resultatet av ett spel redan är avgjort eller ett officiellt resultat tillkännages av den officiella organisationen.
Om platsen ändras från den tidigare tillkännagivna kommer alla spelen på matchen i fråga att ogiltigförklaras.

I händelse av ändring av motståndare i den planerade matchen kommer alla spelen på matchen i fråga att ogiltigförklaras.

Snooker

Snooker – direktspel: inga återbetalningar på icke-startande och onoterade vinnare. Om en spelare drar sig ur innan eller under turneringen kommer alla spelen att gälla.

Matchresultat – om en match påbörjas men av någon anledning inte slutförs kommer den spelare som tagit sig vidare till nästa omgång eller som tilldelas segern att räknas som vinnare. I en ligamatch fastställs spelen utifrån de officiella resultaten.

Handikapp och totala antal frames under/över: om en match av någon anledning inte slutförs kommer alla handikappspel att ogiltigförklaras, såvida resultatet inte redan avgjorts.

Handikapp och totala antal frames under/över: om en match av någon anledning inte slutförs kommer alla handikappspel att ogiltigförklaras, såvida resultatet inte redan avgjorts.

Simning

Simning – spelen kommer att avgöras baserat på det officiella resultatet i slutet av loppet. Senare diskvalifikationer eller ändringar i den officiella resultatlistan påverkar inte spelen. Alla simmare som diskvalificeras på grund av tjuvstart räknas som deltagare.

Bordtennis

Bordtennis – vinnaren bestäms av den officiella resultatlistan.

Volleyboll

Volleyboll – om matchen avbryts före full tid anses alla spel vara ogiltiga och oddsen blir 1,00.
För tävlingar med två matcher där oavgjort avgörs med ett "Golden Set". För spelresultat räknas inte "Golden Set". Undantaget på spel så som: Vilket lag kvalificerar sig? Vilket lag går vidare? Kommer "Golden Set" att behöva spelas? Eller något annat spel som specificerar Golden Set i beskrivningen.

Vattenpolo

Vattenpolo – om matchen avbryts före full tid anses alla spel vara ogiltiga och oddsen blir 1,00.

Poker

Poker – spelaren måste nå en högre placering i eventet och casha mer än den andra spelaren, eller så måste spelaren nå en nivå längre än sin motståndare. Om inte så blir H2H-spelet ogiltigt. Båda spelarna måste delta i turneringen, annars gäller inte spelen och de kommer att återbetalas.

Handboll

Alla spel gäller för normal matchtid om inget annat anges. Om de planerade 60 minuterna inte spelas kommer alla spel på matchen att bli ogiltiga och oddsen sätts till 1,00 undantaget spel där resultatet redan bestämts.
Om matchen senareläggs eller avbryts blir alla spel ogiltiga om den inte spelas färdigt inom 12 timmar från ursprunglig starttid.
Spelarspecialer För alla spel på spelare måste alla spelare delta i matchen för att spel ska gälla, annars är spel ogiltiga och oddsen sätts till 1,00. Ingen återbetalning för spelare på bästa målskytt-marknad.

E-sport

E-sport – alla matcher/kartor/spel på  tvåvägsspel anses ogiltiga vid oavgjort.

I händelse av att ett event startar men inte slutförs kommer ej avslutade spel att ogiltigförklaras.

Om seger sker via diskvalificering av en motståndare under spelets gång kommer spel på matchvinnaren att avgöras enligt resultatet. För handikapp, över/under och alla prop-spel måste hela matchen spelas för att spelen ska gälla, om så ännu inte fastställts.

I händelse av att ett lag ändrar sin uppställning men spelar under samma lagnamn kommer vaden att gälla.

I händelse av att ett lag ändrar sitt lagnamn men behåller samma uppställning (spelare/coach) kommer vaden att gälla.

Alla spel som inte är live och som görs efter den officiella starttiden anses ogiltiga.