Spelregler

General betting rules

Handikappspel inklusive livespel

Om någon deltagare bryter kommer handikappspelen att betraktas som ogiltiga, om inte det finns något möjligt sätt att matchen skulle kunna avslutas på ett naturliga sätt, utan att den marknadens resultat ovillkorligen bestäms.

Om en anmäld deltagare inte startar i en singel- eller dubbelmatch kommer spel på matchen i fråga att bli ogiltiga. Alla spel på resultat i lagmatcher påverkas dock inte av utbytta deltagare eller ändringar i lagens deltagartrupp. Alla spel gäller för resultat i lagmatch, även om en eller flera individuella matcher avgörs på walkover på grund av att deltagare dras tillbaka.

Om en match inte är färdigspelad på grund av olika skäl, kommer alla rundor och eventuella handikapp makuleras såvida inte resultatet redan är fastställt.

Cashout

Vi kan, om vi så önskar, låta dig lösa in en utbetalning för ett spel innan resultatet har fastställts för den händelse som spelet placerats på (Cashout). Det är möjligt att Cashout endast är tillgängligt via internet-, iPhone- och Android-appen på utvalda marknader för livespel och spel före matchstart. Det är möjligt att Cashout inte är tillgängligt vid alla tidpunkter.
Cashout är endast tillgängligt för spel till fasta odds.

Cashout är inte tillgängligt för:
• spel som placerats med gratisspel eller riskfria spel; eller
• multipla spel, såvida inte alla enskilda lopp, matcher och händelser som ingår i spelet är tillgängliga för Cashout.
• systemspel.

En förutbestämd utbetalningssumma (ett Cashout-pris) kan erbjudas utifrån gjorda val, mottagna priser och den aktuella statusen för speltransaktionen. Det är möjligt att Cashout inte är tillgängligt för vissa spel som placerats före matchstart, om eventet eller matchen redan har påbörjats (är live). Vad gäller multipla spel kan Cashout vara otillgängligt om något att spelen placerats före match-start och det aktuella eventet eller den aktuella matchen redan har påbörjats (är live).

Fotboll

Fotboll
Alla spel gäller för ordinarie tid om inget annat anges. "Ordinarie tid" definieras enligt de officiella reglerna publicerade av respektive styrande organisation. Om ett val träffar den exakta handikapplinan kommer oddset att justeras till 1,00.

Enbart kort som ges till spelare som befinner sig på plan vid det aktuella tillfället räknas. Kort som tilldelas managers eller spelare som befinner sig på bänken när de tilldelas kortet räknas inte. Om en spelare får två gula kort och följaktligen ett rött kort, kommer det att räknas som två kort när spelen fastställs.

Spel avgörs enligt definition som tillhandahålls av styrande organisation. Om det inte finns otvetydiga bevis används www.uefa.com och http://soccernet.espn.go.com.

Basket

Basket

Spel bestäms och fastställs på det officiella slutresultatet av hela matchen inklusive övertid (om en match slutar oavgjort och ingen övertid spelas, kommer alla spel på denna match att avgöras enligt det ordinarie slutresultat). Slutresultatet i matchen fastställs endast om matchen i sin helhet är genomförd. Spel som kräver att full speltid genomförs på en match som avbryts är ogiltiga. Alla spelmarknader som är oberoende av genomförandet av hela matchen är berättigade att fastställas under förutsättning att den period av matchen spelet syftar till är genomförd.

Exempel:
Spel på första halvlek fastställs om en match avbryts i andra halvlek och/eller en Över/Under-marknad fastställs som över om totalen redan gått över innan matchen avbröts.

Spelarspecial:
För att ett spel på en spelarspecial ska gälla krävs det att alla spelare involverade i en särskild marknad deltar i matchen, annars är spelet ogiltigt.

Resultat för spel
Alla resultat baseras på officiell källa eller webbplats för turneringen i fråga. Om statistik eller resultat från officiell källa inte finns tillgängliga, eller det finns starka bevis för att webbplatsen har fel information kan oberoende källor användas för att bestämma resultatet. Om samstämmig information saknas bestäms resultatet utifrån egna uppgifter.

Amerikansk fotboll/Baseball

Baseball, Amerikansk fotboll

Match som senarelagts eller avbrutits kommer att bli ogiltig om den inte schemaläggs och genomförs inom samma vecka enligt NFL/MLB-spelprogrammet. Om exempelvis en match som schemalagts att spelas vecka 10 på en söndag planeras om till måndag till onsdag och är en del av spelprogrammet för vecka 10 gäller spelet. Om matchen senareläggs senare än onsdag blir den del av en annan vecka i spelprogrammet och spel blir ogiltiga.

Alla matcher inkluderar övertid om inget annat anges.

Ishockey

Ishockey

Alla spel gäller för normal matchtid om inget annat anges.

Om det anges att en marknad inkluderar övertid och straffläggning, men övertiden eller straffläggningen uteblir och matchen slutar oavgjort, kommer alla spel att fastställas i enlighet med slutresultatet efter ordinarie matchtid.

Om en match avgörs genom straffläggning läggs ett mål till det vinnande lagets målantal och matchens totala antal mål för att bestämma spelresultat. Regeln gäller enbart för marknader som inkluderar övertid.

Tennis

Tennis

Turneringsvinnare
Inga återbetalningar för deltagare som inte startar. Alla spel står om en spelare drar sig ur innan en turnering startar, ger upp under turneringens gång eller inte deltar överhuvudtaget.

Ändring av plats eller underlag
Alla spel står även fast underlaget ändras eller flyttas från inomhus till utomhus.

Fördröjning eller uppskjutning
Om en tennismatch genomförts står alla spel. En fördröjning av starttiden av matchen eller uppskjutning mitt i
matchen har ingen inverkan på fastställandet av spel så länge matchen till slut genomförts.

Matchvinnare inklusive livespel
Ett helt set måste slutföras för att spel ska gälla. Om mindre än ett set fullbordas i en match kommer alla spel att ogiltigförklaras.

Spel på vinnare av specifikt set inklusive livespel
Om ett aktuellt set av någon anledning inte slutförs kommer alla spel på marknader för setvinnare i det specifika setet att ogiltigförklaras.

Spel på set inklusive livespel
Om en tennismatch av någon anledning inte är genomförd i sin helhet är alla spel på set (bäst av tre eller bäst av fem) ogiltiga.

Gem i matchen inklusive livespel
Om en match av någon anledning inte avslutas kommer alla spel på gem i matchen ogiltigförklaras, undantaget om det inte finns någon möjlighet att matchen kunde ha avslutats naturligt utan att det aktuella spelet ovillkorligen skulle ha avgjorts.

Till exempel: Matchen avbröts vid ställningen 6-4, 3-3; spel på Antal spelade games över 18,5 kommer att bedömas som vunna, och alla spel på under 18,5 förlorade, eftersom att alla möjliga naturliga avslut av matchen skulle ha inneburit minst 19 spelade games.

Gem i matchen handicap inklusive livespel
Om en match av någon anledning inte avslutas kommer alla spel på matchhandicap ogiltigförklaras, undantaget om det inte finns någon möjlighet att matchen kunde ha avslutats naturligt utan att resultatet på den marknaden ovillkorligen skulle ha bestämts.

Till exempel: Matchen bröts vid ställningen 7-5, 5-7, 4-4: alla spel på handicap på +2,5 eller mer (+3,5, +4,5, etc.) avgörs som vunna, och alla spel på handicap på -2,5 eller mer (-3,5, -4,5, etc.) avgörs som förlorade. Alla spel på handicap 1,5 och 0,5 kommer att ogiltigförklaras.

Gem i set inklusive livespel
Om ett set av någon anledning inte avslutas kommer alla över/under spel på det specifika setet ogiltigförklaras, undantaget om det inte finns någon möjlighet att matchen kunde ha avslutats utan att spelet på den aktuella marknaden ovillkorligen skulle ha avgjorts. Alla spel på ett färdigspelat set avgörs enligt aktuellt resultat.

Till exempel: Matchen bröts i första set vid ställningen 4-4: alla spel på över 9,5 gem avgörs som vunna, och alla spel på under 9,5 gem avgörs som förlorade. Alla spel på över eller under 10,5, 11,5 och 12,5 ogiltigförklaras.

Gem i set handicap inklusive livespel
Om en match av någon anledning inte avslutas kommer alla handicapspel på det specifika setet ogiltigförklaras, undantaget om det inte finns någon möjlighet att matchen kunde ha avslutats utan att spelet på den aktuella marknaden ovillkorligen skulle ha avgjorts. Alla spel på ett färdigspelat set avgörs enligt aktuellt resultat.

Till exempel: Matchen bröts i första set vid ställningen 4-4: alla spel på set handicap på +2,5 gem eller mer (+3,5, +4,5, etc.) avgörs som vunna, och alla spel på handicap på -2,5 gem eller mer (-3,5, -4,5, etc.) avgörs som förlorade.

Gemvinnare inklusive livespel
Om ett aktuellt game av någon anledning inte slutförs kommer alla spel på det specifika gamet ogiltigförklaras. Alla avslutade gem avgörs enligt aktuellt resultat.

Set i match handicap inklusive livespel
Om en match av någon anledning inte avslutas kommer alla spel på set handicap i matchen ogiltigförklaras, förutom om det inte finns någon möjlighet att matchen kunde ha avslutats på ett naturligt sätt utan att det aktuella spelet ovillkorligen skulle ha avgjorts.

Exempel 1 (bäst av tre set): Om spelare A vinner första set och spelare B bryter matchen i andra set kommer +1,5 set handicap för spelare A avgöras som vunna och -1,5 set handicap för spelare B som förlorade, eftersom alla naturliga avslut av matchen skulle resultera i att spelare A vinner med 2-0 eller 2-1, eller förlorar med 1-2.

Exempel 2 (bäst av fem set): Om spelare A vinner första och andra set, kommer +1,5 set och +2,5 set för spelare A avgöras som vunna och -1,5 samt -2,5 set för spelare B som förlorade, eftersom alla naturliga avslutningar av matchen skulle ha resulterat i att spelare A antingen skulle ha vunnit 3-0, 3-1 eller 3,2, alternativt ha förlorat 2-3.

Antal set inklusive livespel
Om en match av någon anledning inte avslutas kommer alla spel på antal set ogiltigförklaras, undantaget om det inte finns någon möjlighet att matchen kunde ha avslutats på ett naturligt sätt utan att det aktuella spelet ovillkorligen skulle ha avgjorts.

Exempel 1 (bäst av tre set): Om matchen bryts i tredje set, kommer spel på mer än 2,5 set att avgöras som vunna och under 2,5 set förlorade, eftersom alla naturliga utkomster av matchen skulle resultera i att tre set spelats.

Exempel 2 (bäst av fem set): Om spelare A och spelare B vunnit ett set var (1-1) och en av spelarna bryter matchen i det tredje setet kommer alla spel på över 3,5 set att bedömas som vunna och under 3,5 set förlorade då alla naturliga avslutningar av matchen skulle innebära minst fyra spelade set.

Set korrekt resultat inklusive livespel
Om ett aktuellt set av någon anledning inte slutförs kommer alla spel på korrekt poängresultat för det specifika setet ogiltigförklaras.

Game korrekt resultat inklusive livespel
Om ett aktuellt gem av någon anledning inte slutförs kommer alla spel på korrekt poängresultat för det specifika gemet ogiltigförklaras.

Tiebreak
När ett tiebreak spelas i skiljeset räknas det som 1 set och 1 game.

Sidomarknader
Om en match av någon anledning inte avslutas kommer alla spel på sidospel som inte nämnts här ovan ogiltigförklaras, undantaget om det inte finns någon möjlighet att matchen kunde ha avslutats på ett naturligt sätt utan att den aktuella marknaden ovillkorligen skulle ha avgjorts.

Formel 1

Formel 1

Förarmästerskap
Förutsäg vem som kommer att vinna förarmästerskapet.
Spelen fastställs med hjälp av de officiella resultaten omedelbart efter mästerskapets sista lopp och kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.

Konstruktörsmästerskap
Förutsäg vem som kommer att vinna konstruktörsmästerskapet.
Spelen fastställs med hjälp av de officiella resultaten omedelbart efter mästerskapets sista lopp och kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.

Hur många grand prix-lopp kommer en viss förare att vinna under mästerskapet
Förutsäg hur många Grand Prix-lopp som en viss spelare kommer att vinna under mästerskapet.
Spelen fastställs med hjälp av de officiella resultaten omedelbart efter mästerskapets sista lopp och kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.

Bäst i mästerskapet (Förare mot Förare)
Förutsäg vilken av två förare som kommer att nå den bästa placeringen i förarmästerskapet.
Spelen fastställs med hjälp av de officiella resultaten omedelbart efter mästerskapets sista lopp och kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.

Namngiven förare tar flest pole positions under säsongen
Välj ut den förare från listan som kommer att ta flest pole positions under säsongen.
Spelen fastställs utifrån den officiella klassificeringen för vardera Grand Prix.

Namngiven förare tar flest grand prix-vinster under säsongen
Välj ut den förare från listan som kommer att ta flest Grand Prix-vinster under säsongen.
Spelen fastställs med hjälp av de officiella resultaten omedelbart efter säsongens sista Grand Prix.
I händelse av ett oavgjort resultat kommer alla spel att ogiltigförklaras.

Enskilda Grand Prix-Marknader


Vinnare i loppet
Förutsäg vem som kommer att vinna loppet.
Den signal som startar formationsvarvet räknas som starten på ett Grand Prix-lopp. Det resultat som är aktuellt under prispallsceremonin räknas som det slutgiltiga resultatet och fastställandet av lagda spel kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.

Pallplacering
Förutsäg en förare som når en pallplacering.
Den signal som startar formationsvarvet räknas som starten på ett Grand Prix-lopp. Det resultat som är aktuellt under prispallsceremonin räknas som det slutgiltiga resultatet och fastställandet av lagda spel kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.

Poängplacering
Förutsäg en förare som når en poängplacering.
Den signal som startar formationsvarvet räknas som starten på ett Grand Prix-lopp. Det resultat som är aktuellt under prispallsceremonin räknas som det slutgiltiga resultatet och fastställandet av lagda spel kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.

Resultat i loppet (Förare mot Förare)
Förutsäg vilken av två utvalda förare som kommer att uppnå den bästa slutpositionen.
Om ingen av de två förarna fullföljer loppet kommer antalet varv som fullföljts i sin helhet att avgöra hur spelet fastställs, men om båda förare har fullföljt samma antal varv kommer alla spel att ogiltigförklaras
Båda förare måste komma till start i loppet för att spelet ska gälla.

Först att avbryta loppet
Förutsäg vilken förare som kommer att bli först med att avbryta efter loppets start.
Den signal som startar formationsvarvet räknas som starten på ett Grand Prix-lopp.
Om ytterligare förare avbryter loppet under samma varv som den första föraren gäller reglerna för "dead heat".

Antal förare som fullföljer
Förutsäg om antalet förare som fullföljer loppet kommer att vara högre eller lägre än ett angivet nummer.
Den signal som startar formationsvarvet räknas som starten på ett Grand Prix-lopp. Det resultat som är aktuellt under prispallsceremonin räknas som det slutgiltiga resultatet och fastställandet av lagda spel kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.

Resultat i loppet (Konstruktör mot Konstruktör)
Förutsäg vilket av två lag som kommer att ha en förare som når en bättre slutplacering än alla medlemmar i motståndarlaget.
Den signal som startar formationsvarvet räknas som starten på ett Grand Prix-lopp. Rådande resultat under prispallsceremonin räknas som det slutgiltiga resultatet och fastställandet av lagda spel kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.

Första konstruktör att avbryta loppet
Förutsäg vilket lag som kommer att ha en förare som avbryter loppet tidigare än någon medlem i motståndarlagen.
Den signal som startar formationsvarvet räknas som starten på ett Grand Prix-lopp. Det resultat som är aktuellt under prispallsceremonin räknas som det slutgiltiga resultatet och fastställandet av lagda spel kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.
Om ytterligare förare avbryter loppet under samma varv som den första föraren gäller reglerna för "dead heat".

Vinnande konstruktör i loppet
Förutsäg vilket lag som loppets vinnare kommer att tillhöra.
Den signal som startar formationsvarvet räknas som starten på ett Grand Prix-lopp. Det resultat som är aktuellt under prispallsceremonin räknas som det slutgiltiga resultatet och fastställandet av lagda spel kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.

Loppvinnarens nationalitet
Förutsäg av vilken nationalitet loppets vinnare kommer att vara.
Den signal som startar formationsvarvet räknas som starten på ett Grand Prix-lopp. Det resultat som är aktuellt under prispallsceremonin räknas som det slutgiltiga resultatet och fastställandet av lagda spel kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.

Vinstmarginal
Förutsäg om vinstmarginalen mellan loppets vinnare och resten av fältet kommer att vara större eller mindre än en angiven tid.
Den signal som startar formationsvarvet räknas som starten på ett Grand Prix-lopp. Det resultat som är aktuellt under prispallsceremonin räknas som det slutgiltiga resultatet och fastställandet av lagda spel kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.

Säkerhetsbil
Förutsäg om säkerhetsbilen kommer att dyka upp under loppet eller inte.
Om det är en säkerhetsbil som startar GP-tävlingen (på grund av rådande väderomständigheter, till exempel) istället för att loppet startas med startlampor, så kommer denna period inte att räknas som ett ingripande av säkerhetsbilen i spelavseende. Samma sak gäller om säkerhetsbilen används vid omstart efter röd flagg. En virtuell säkerhetsbil räknas INTE som en normal säkerhetsbil i spelavseende.

Avbryter under första varvet
Förutsäg hur många förare som inte kommer att fullfölja det första varvet.
Den signal som startar formationsvarvet räknas som starten på ett Grand Prix-lopp.
Endast de förare som verkligen kommer till start i loppet (även från depån) kommer att räknas. Förare som inte kommer till start förutsätts klassas som ”DNS” (”Did Not Start”) i de officiella resultaten från loppet.

Sluta bland de 6 bästa
Förutsäg en förare som kommer att sluta på en av de sex bästa placeringarna i loppet.
Den signal som startar formationsvarvet räknas som starten på ett Grand Prix-lopp. Det resultat som är aktuellt under prispallsceremonin räknas som det slutgiltiga resultatet och fastställandet av lagda spel kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.

Utvald förare är snabbast i kvalet, gör snabbast varvet i loppet och vinner loppet
Förutsäg om en utvald förare kommer att vara snabbast i kvalet, göra det snabbaste varvet i loppet och vinna loppet.
Alla tre förutsägelser måste vara rätt för att man ska kunna vinna på spelet.
Det resultat som är aktuellt under prispallsceremonin resultat under prispallsceremonin räknas som det slutgiltiga resultatet och fastställandet av lagda spel kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.

Utvald förares slutplacering
Förutsäg vilken placering en utvald förare kommer att sluta på i en angiven Grand Prix-tävling.
Spelen fastställs utifrån slutställningen så som den ser ut under prispallsceremonin och kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.
Den signal som startar formationsvarvet räknas som starten på ett Grand Prix-lopp. Det resultat som är aktuellt under prispallsceremonin räknas som det slutgiltiga resultatet och fastställandet av lagda spel kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.

Snabbaste varvet i loppet
Förutsäg vilken förare som kommer att göra det snabbast varvet i loppet.
Spelen fastställs utifrån den officiella klassificeringen.

Tvåvägskombo
Förutsäg två förare som kommer att sluta på första och andra plats, oberoende av ordning. Endast en insats krävs.
Den signal som startar formationsvarvet räknas som starten på ett Grand Prix-lopp. Det resultat som är aktuellt under prispallsceremonin räknas som det slutgiltiga resultatet och fastställandet av lagda spel kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.

Bästa kvaltid och vinner loppet
Förutsäg att en förare kommer att vara snabbast i det sista kvalpasset och sedan vinna loppet.
Den förare som är snabbast i kvalet är den förare som gör den bästa tiden i det sista kvalpasset. Ändringar som sker i efterhand och som påverkar startordningen räknas inte.
Den signal som startar formationsvarvet räknas som starten på ett Grand Prix-lopp. Det resultat som är aktuellt under prispallsceremonin räknas som det slutgiltiga resultatet och fastställandet av lagda spel kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.
Båda förutsägelser måste vara rätt för att man ska kunna vinna på spelet.

Ledare efter första varvet
Förutsäg vilken förare som kommer att leda efter första varvet.
Om den planerade banans rutt förändras innan loppet startar kommer spelen som lagts på denna marknad fortfarande att gälla.
Om en förare eller ett lag diskvalificeras eller avbryter under det första varvet kommer spelen som lagts på denna marknad fortfarande att gälla.
Om den utvalda föraren överhuvudtaget inte tar del i det första varvet kommer alla spel som lagts på den föraren på denna marknad att ogiltigförklaras.
Om loppet startas av en säkerhetsbil kommer alla spel som lagts på denna marknad att ogiltigförklaras.
Fastställda spel kommer inta att justeras i den händelse att styrande organ skulle göra ändringar eller fatta nya beslut efter evenemanget.

Kvalmarknader

Pole position
Förutsäg vilken förare som kommer att göra den bästa tiden i det sista kvalpasset.
Ändringar som sker i efterhand och som påverkar startordningen räknas inte.

Bäst i kvalet (Förare mot Förare)
Förutsäg vilken av två utvalda förare som kommer att göra den bästa tiden i det sista kvalpasset.
Ändringar som sker i efterhand och som påverkar startordningen räknas inte.
Båda förare måste komma till start i kvalpasset för att spel ska gälla.

Vinnande konstruktör i kvalet
Förutsäg vilket lag den snabbaste föraren i det sista kvalpasset kommer att tillhöra.
Ändringar som sker i efterhand och som påverkar startordningen räknas inte.

Vinnande förare i ett utvalt fritt träningspass
Förutsäg vilken förare som kommer att vara snabbast under träningspasset.
Spelen fastställs med hjälp av de officiella tidsuppgifterna omedelbart efter att passet avslutats.
Spel som läggs på förare som inte deltar kommer att ogiltigförklaras.

Vinstmarginal
Förutsäg om vinstmarginalen i kvalet mellan föraren som tar hem pole position och resten av fältet kommer att vara större eller mindre än en angiven tid.

Handboll

Handboll

Alla spel gäller för normal matchtid om inget annat anges.
Om de planerade 60 minuterna inte spelas kommer alla spel på matchen att bli ogiltiga och oddsen sätts till 1,00 undantaget spel där resultatet redan bestämts.
Om matchen senareläggs eller avbryts blir alla spel ogiltiga om den inte spelas färdigt inom 12 timmar från ursprunglig starttid.

Spelarspecialer
För alla spel på spelare måste alla spelare delta i matchen för att spel ska gälla, annars är spel ogiltiga och oddsen sätts till 1,00. Ingen återbetalning för spelare på bästa målskytt-marknad.

Vintersport


Head to head + skytte Head to Head: För matchspel måste båda deltagarna starta i eventet för att spel ska gälla. Alla spel avgörs enligt arrangerande organisations officiella regler (FIS, IBU eller annan officiell organisation).

Långtidsspel/Vinnarspel: Om någon deltagare/något val av någon anledning inte startar i ett vintersportevent är spelet förlorat även om eventet slutförs. Inga återbetalningar för icke startande.

Långtidsspel avbrutna event: Alla spel blir ogiltiga om ett event avbryts såvida inte den officiella arrangerande organisationen (FIS, IBU eller annan officiell organisation) bekräftar resultat vid tidpunkten då eventet avbryts som "officiellt resultat" och eventet inte fortsätter på samma plats inom de kommande två kalenderdagarna.

Uppskjutet långtidsspel/Omgjort event: Alla spel gäller om eventet skjuts upp och genomförs på nytt på samma plats inom de närmaste två kalenderdagarna. Om ett event flyttas till annan plats kommer spelet att bli ogiltigt.

Lagtävlingar och stafetter: Gällande dessa spel räknas lagtävlingar och stafetter enbart som en enda medalj.

E-sport

E-sport

Varje match/karta/spel med en tvåvägsmarknad kommer att ogiltigförklaras om det blir oavgjort.

I händelse av att ett event startar men inte slutförs kommer ej avslutade marknader att ogiltigförklaras.

I händelse av en seger då motståndaren diskvalificeras efter att spelat har börjat, kommer spel på matchvinster att bestämmas utefter resultatet. För handikapp, över/under och alla sidomarknader måste hela matchen slutföras såvida spelen inte redan avgjorts.

I händelse av att ett lag/en spelare ger upp eller diskvalificeras innan matchen har startat kommer alla matchens marknader att ogiltigförklaras.

I händelse av att ett lag startar med en kartfördel kommer den första kartan som spelas att anses vara karta 1.

I händelse av att ett lag ändrar sin uppställning men spelar under samma lagnamn kommer vaden att gälla.

I händelse av att ett lag ändrar sitt lagnamn men behåller samma uppställning (spelare/coach) kommer vaden att gälla.

Alla spel som inte är livespel kommer att ogiltigförklaras om de placeras efter officiell starttid.

Officiella resultat och statistik kommer att används för att bestämma utgången. Om inte statistik är tillgängligt från ledande arrangör, kommer oberoende agenturer att användas för att avgöra utgången på vaden.

Alla vad på turneringsvinnare/långsiktiga vad kommer att ogiltigförklaras om det specifika laget (eller spelaren om det är ett spel med bara en spelare) inte deltar i en enda match under turneringen.